image/svg+xml
image/svg+xml

İSG Kurul Toplantı Tutanağı

Üniversitemiz İSG Kurulları için kullanılması gerek toplantı tutanağı örneği için tıklayınız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yönetmeliğine göre aşağıdaki maddeleri sağlayan işyerlerinde İSG kurulu kurulmak zorundadır. 

 • Elli ve daha fazla çalışan çalışanı 
 • Altı aydan fazla devam eden iş 

Ayrıca işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 
Kurul kimlerden oluşur? 
 • İşveren veya işveren vekili, 
 • İş güvenliği uzmanı, (İşveren tarafından atanır.) 
 • İşyeri hekimi, (İşveren tarafından atanır.) 
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, (İşveren tarafından atanır.) 
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, (İşveren tarafından atanır.) 
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, (Çalışanların oyları ile seçilir.) 
 • Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. 

İsg kurulu toplanma süreleri 
 • Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde en geç 3 ayda bir 
 • Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ise en geç 2 ayda bir 
 • Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ise en geç ayda bir 

toplanmalıdır. Burada belirtilen süreler olağan toplantı süreleridir. Kaza, meslek hastalığı, acil durum, çalışan şikayeti gibi acil durum hallerinde kurul toplanmak zorundadır. Olağanüstü toplantı gerektiren durum bildiriminde bulunmak için gerekli formu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. 
Kurul toplanmadan 48 saat önce kurul üyelerine toplantı yeri,günü ve saati belirtilerek çağrıda bulunulmalıdır. Toplantı yapıldıktan sonra kararlar yazılır ve tüm üyeler tarafından imzalanır.