image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ
 
İş  sağlığı  ve güvenliği  alanında faaliyet  gösteren kamu  kurumları  ve  özel  sektör  kuruluşları  ile  işbirliği  sağlamak,  iş  sağlığı  ve  güvenliği  ile ilgili  yasal  mevzuattaki  gereklilikleri  yerine  getirmek,  çalışanların  sağlığını koruyucu  ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 
MİSYONUMUZ
 
a)İş sağlığı ve güvenliği çalışma planı hazırlamak,
 
b) İş sağlığı ve güvenliği eğitim planı hazırlamak,
 
c) Risk değerlendirme çalışmalarını planlamak,
 
ç) Acil durum planı hazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek,
 
d) İş kazası  ve  meslek  hastalıklarını  soruşturmak,  kök  sebep  analizi  yapılarak  doğru önlemleri planlamak,
 
e) Faaliyet alanı kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak,
 
f) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek,
 
g) İş sağlığı  ve  güvenliği  alanında  yetişmiş  olan  bilim  adamları  ve  uzmanların  dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izlemelerini sağlamak,
 
ğ) İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak işverenlere ve çalışanlara yönelik eğitimler  düzenlemek,  danışmanlık  hizmeti   vermek  ve  işyeri  ortam  risk faktörlerinin kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 
h) Talep veya ihtiyaca göre diğer gerekli çalışmaları yapmak.